Strona główna      O nas      Kontakt
leczenie w naszym ośrodku
jest bezpłatne
oferujemy bezpłatną pomoc
specjalistów
nasza kadra systematycznie
szkoli się i podnosi kwalifikacje
praca osób z naszej kadry
poddawana jest superwizji

Strona główna
Oferta terapeutyczna
Zakres pomocy
Personel
Dojazd
Punkt narkotykowy
Grupy samopomocowe
Aktualności

O nas

Ośrodek Terapii i Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Żukowie
Ośrodek Terapii i Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Żukowie
(fot. mat. własne)
Ośrodek Terapii i Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia powstał 11.10.2001 roku jako niepubliczny zakład opieki zdrowotnej na terenie Gminy Żukowo. Początkowo siedziba Ośrodka mieściła się w skromnym pomieszczeniu przy Urzędzie Gminy. Obecnie baza lokalowa została powiększona o dodatkowe wyremontowane i odpowiednio dostosowane do naszych potrzeb, pomieszczenia. Mamy profesjonalnie urządzone gabinety do terapii indywidualnej i grupowej. Wejście do Ośrodka zlokalizowane jest od strony parkingu przy Urzędzie Gminy w Żukowie. Ośrodek swoją działalność prowadzi także na terenie drugiej placówki - Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia - mieszczącej się w Gdańsku przy ul. Gospody 19 AB. Poradnia ta jest także komfortowo i przytulnie urządzona odpowiednio do potrzeb naszych pacjentów.

Ośrodek Terapii i Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia zajmuje się:

- leczeniem osób uzależnionych od alkoholu
- leczeniem zaburzeń adaptacyjnych
- leczeniem osób współuzależnionych
- terapią Dorosłych Dzieci Alkoholików ( DDA )
- pomocą dla ofiar przemocy domowej
- udzielaniem pomocy młodzieży zagrożonej alkoholizmem i narkomanią

Realizujemy autorskie programy z zakresu profilaktyki uzależnień dla młodzieży oraz profesjonalne programy psychoterapii uzależnienia oparte na działaniu psychologicznych mechanizmów uzależnienia. W swoich działaniach terapeutycznych wykorzystujemy również inne koncepcje i rozwiązania psychologiczne stosowane w praktyce psychologicznej w Polsce i na świecie. Bardzo istotną częścią naszej działalności jest współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Gdańsku, w zakresie unowocześniania metod leczenia jak i podnoszenia kwalifikacji zawodowych personelu. Ponadto często kooperujemy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie, Gminnymi Komisjami Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żukowie i w Gdańsku, kuratorami sądowymi, placówkami służby zdrowia, mediami. W ramach procesu rehabilitacji i zdrowienia naszych pacjentów, po ukończeniu przez nich podstawowego etapu leczenia, przeprowadzamy zajęcia treningowe, warsztatowe i maratonowe na miejscu oraz na wyjazdach. Ten rodzaj rehabilitacji doskonale służy wzmocnieniu efektów psychoterapii. Przy Ośrodku w Żukowie prowadzimy Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych od Narkotyków i Członków ich Rodzin.

Leczenie w naszym Ośrodku jest całkowicie bezpłatne. Koszty leczenia są pokrywane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, z którym posiadamy kontrakty na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w podstawowym zakresie. Dodatkowo wspiera naszą działalność Gmina Żukowo i Miasto Gdańsk, co pozwala nam na realizację całościowego, profesjonalnego programu terapeutycznego dla wszystkich naszych pacjentów. W Ośrodku pracuje profesjonalnie przygotowana i specjalistyczna kadra terapeutyczna: lekarz psychiatra, 4 psychologów, 5 specjalistów psychoterapii uzależnień, 2 instruktorów terapii uzależnień. Swoją aktywnością wspieramy różne akcje profilaktyczne, promujące trzeźwy i zdrowy styl życia. Wspieramy działania skierowane na rozwój i pomoc rodzinie. Ukoronowaniem i wielkim sukcesem naszej niemal 10-letniej pracy, jest założona w Żukowie, przez naszych pacjentów, grupa samopomocowa AA „Radunia”, aktywnie działająca na rzecz trzeźwości.

Ośrodek Terapii i Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Żukowie
83-330 Żukowo ul. Gdańska 14 D, tel. 730-260-606, mail: osrodekterapii@zukowo.pl, polityka prywatności